Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Zgłaszanie wycieczek/imprez zagranicznych uczniów do Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

1. Dyrektor szkoły/placówki przed wyrażeniem zgody na organizację wycieczki/imprezy zagranicznej jest zobowiązany zawiadomić Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o planowanym wyjeździe.

2. Wyjazdy zagraniczne organizowane przez szkoły/placówki oświatowe działające na terenie całego województwa zachodniopomorskiego należy zgłaszać w:

  • Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin (dla szkół znajdujących się w nadzorze pedagogicznym)

3. Wyjazd zagraniczny należy zgłosić co najmniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.

4. Dokumentacja wyjazdu zagranicznego składana w formie zawiadomienia powinna zawierać:

  • Kartę wycieczki lub imprezy (załącznik nr 1);
  • Program pobytu;
  • Listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z podaniem ich wieku;
  • Polisę potwierdzającą ubezpieczenie uczestników od NNW i kosztów leczenia.

5. Jeżeli uczestnikami wyjazdu do innego kraju Unii Europejskiej są uczniowie – obywatele państw trzecich do dokumentacji należy dołączyć Listę Podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej sporządzoną przez dyrektora szkoły, która stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz. U. 188 poz.1582).

6. Dokumentację należy składać w trzech egzemplarzach.

Uczniowie niezależnie od obywatelstwa, nie mogą przekraczać granicy państwowej na podstawie legitymacji szkolnej. Dokumentami uprawniającymi do przekroczenie granicy państwowej są paszport, dowód osobisty lub w przypadku uczniów obywateli państw trzecich – Lista Podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej.

W przypadku wyjazdów zagranicznych należy pamiętać, że zgodnie z § 14 ww. rozporządzenia, kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanego wyjazdu.

Dokumentacja wycieczki zagranicznej zgromadzona przez organizatora wyjazdu powinna zawierać ponadto:

  1. Regulamin wycieczki/imprezy podpisany przez uczestników.
  2. Zadania kierownika i opiekunów wycieczki/imprezy.
  3. Zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w wycieczce/imprezie niepełnoletnich uczniów.
Załączniki:
Download this file (Zalacznik_nr_1_karta_wycieczki.doc)Karta wycieczki lub imprezy33 kB

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

  Akceptuję pliki cookie na tej stronie.