Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Zmiany w funkcjonowaniu niepublicznych placówek

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Przedstawiciele Organów Prowadzących

niepubliczne:

- młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- młodzieżowe ośrodków socjoterapii

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania

- ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki

- placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki  poza miejscem stałego zamieszkania

 

Z dniem 31 marca 2015 r.   weszła w życie większość zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357). Zgodnie z przepisami dodanego art. 84 b ust. 1 ww. ustawy Państwa placówki będą obowiązane do stosowania przepisów wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (z wyjątkiem przepisów określających wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach).  Osoba prowadząca niepubliczną placówkę winna dostosować jej działalność do warunków określonych w art. 84b ustawy o systemie oświaty, w terminie określonym w art. 35 ww. ustawy, do 31 sierpnia 2015 r.

Od września 2015 r.Państwa placówki będą również obowiązane do stosowania przepisów wydanych na podstawie art. 71 b ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Maria Borecka

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

  Akceptuję pliki cookie na tej stronie.