Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Zapewnienie opieki nad uczniami podczas zimowej przerwy świątecznej

Szanowni Dyrektorzy
Szkół i placówek branżowych i technicznych
województwa zachodniopomorskiego

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym, pragnę przekazać Państwu informacje nt. sprawowania opieki nad uczniami w czasie ferii świątecznych (od 23 grudnia do 31 grudnia – zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego - §3 ust. 1 pkt. 1). W sytuacji, gdy dyrektor szkoły otrzyma od rodziców uczniów informację o potrzebie zorganizowania zajęć opiekuńczych w czasie przerwy świątecznej, wówczas jest zobligowany do zapewnienia tego typu zajęć. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły jako przełożony służbowy wszystkich pracowników szkoły oraz jako koordynator i kierownik szkoły (art. 68 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe), posiada kompetencje do zabezpieczenia realizacji zajęć opiekuńczych. W wyżej wymienionych przepisach prawa zawierają się również kompetencje wydania polecenia służbowego, jakim jest na przykład sprawowanie opieki nad uczniem w czasie zajęć opiekuńczych odbywających się podczas ferii świątecznych. Nauczyciel nie może odmówić sprawowania tej funkcji, ponieważ zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela – przerwa świąteczna nie jest okresem urlopu nauczyciela.
Mając na uwadze powyższe zimowa przerwa świąteczna jest czasem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów, ale nie dla nauczycieli, ponieważ nauczyciel może zostać zobowiązany przez dyrektora do wykonywania innych czynności, które wynikają ze statutu szkoły, za które nauczyciel nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

  Akceptuję pliki cookie na tej stronie.