Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. nr 60 poz. 373) Drukuj
czwartek, 22 kwietnia 2010 08:56

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do konkursów na stanowisko dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrów resortowych, z wyjątkiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z art. 36a ust. 3 ustawy o systemie oświaty rozporządzenie nie ma zastosowania w przypadku publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Najważniejsze zmiany, wprowadzone przez nowe rozporządzenie (w stosunku do poprzedniej regulacji) to:

-     rozdzielenie konstrukcji „ogłoszenia konkursu", jako elementu kompetencji organu prowadzącego, od „ogłoszenia o konkursie", będącej czynnością techniczną mającą na celu upublicznienie informacji;

-     odejście od ustalenia przez ministra wzoru ogłoszenia o konkursie, na rzecz wskazania w przepisach rozporządzenia elementów, jakie powinno zawierać ogłoszenie konkursu, w tym dokumenty wymagane od kandydatów. Katalog tych dokumentów dostosowany jest do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Rozporządzenie przewiduje również złożenie przez kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły oświadczenia o dopełnieniu obowiązku określonego w ustawie lustracyjnej;

-     składanie przez kandydata oryginałów dokumentów lub ich kopii poświadczonych przez siebie za zgodność z oryginałem. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów;

-     zmiana sposobu ogłaszania konkursu, w tym rezygnacja z zasady zamieszczenia pełnego ogłoszenia o konkursie w dwóch dziennikach;

-     uproszczenie procedury informowania kandydatów o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego oraz postanowienie, że przewodniczący komisji informuje kandydata na piśmie o przyczynach odmowy jedynie na jego wniosek;

-     podejmowanie przez komisję decyzji o wyłonieniu kandydata bezwzględną większością głosów obecnych członków komisji w kolejnych możliwych trzech głosowaniach;

-     wskazanie naruszenia tajności głosowania jako kolejnej przyczyny unieważnienia konkursu i zarządzenia jego ponownego przeprowadzenia.

Jednocześnie rozporządzenie stwierdza, że konkursy ogłoszone i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia prowadzone są według dotychczasowych przepisów.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2010 r. i zastępuje obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855).

Załączniki:
Pobierz plik (Dz_U_nr_60_poz_373.pdf)Dz. U. nr 60 poz. 373[ ]43 Kb
 

Kuratorium Oświaty

Jesteś tutaj  : Strona główna Prawo oświatowe Akty prawne 2010 Nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. nr 60 poz. 373)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.