Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Legalizacja dokumentów wydawanych przez szkoły przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

I. Legalizacji świadectw, dyplomów i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły, dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły. Dokumenty przedłożone do legalizacji muszą być dokumentami oryginalnymi bądź ich duplikatami.

II. Osoba ubiegająca się o legalizację świadectwa, dyplomu bądź indeksu powinna przygotować następujące dokumenty:

  1. Wniosek o legalizację dokumentu (wzór);
  2. Oryginał dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą bądź jego duplikat;
  3. Dowód wniesienia opłaty;
  4. Upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu-w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa (wzór);

III. Opłata skarbowa za legalizację świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu. Opłatę można uiścić w kasie urzędu bądź wnieść przelewem na rachunek bankowy nr: 64 1010 1599 0035 3522 3100 0000 Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin Tytułem: opłata za legalizację świadectwa (imię i nazwisko wnioskodawcy).

IV. Wymagane dokumenty można:

  1. złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Szczecinie (pokój 12);
  2. przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

V. Wniosek o dokonanie legalizacji rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

VI. Zalegalizowany dokument może zostać przesłany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na wskazany we wniosku adres, bądź odebrany osobiście lub przez osobę upoważnioną (wyłącznie po uprzedniej informacji telefonicznej) w siedzibie urzędu, pokój 18, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

  Akceptuję pliki cookie na tej stronie.