Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Giełda i Kongres Edukacyjny – prezentacje, dyskusje panelowe, spotkania branżowe

W czasie Kongresu Edukacyjnego „Wspólna Strategia Edukacyjna Szansą Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy” miało miejsce szereg prezentacji, dyskusji panelowych oraz wykładów i wystąpień kierunkowych.


Gościem specjalnym drugiego dnia obrad Kongresu był dr Thomas Drescher – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Szkolnictwa Młodzieży i Spotu Kraju Związkowego Brandenburgia, który zapoznał uczestników kongresu z założeniami polityki kadrowej szkolnictwa zawodowego Brandenburgii. Zadeklarował również gotowość do udziału w pracach Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw szkolnictwa zawodowego oraz bezpośrednie zaangażowanie się w rozbudowę sieci powiązań partnerskich pomiędzy szkołami zawodowymi naszego województwa i Brandenburgii.
Członek Zarządu Powiatu Polickiego, partnera strategicznego naszego wspólnego przedsięwzięcia pani Beata Chmielewska – zaprezentowała formy współpracy edukacyjnej i doświadczenia 23-letniej współpracy samorządowej i edukacyjnej realizowanej w partnerstwie Powiatu Polickiego z obecnym Powiatem Greifswald Vorpommern, podkreślając rolę i rangę bezpośredniego udziału i zaangażowania organu prowadzącego w działania proedukacyjne.

W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele 5 Specjalnych Stref Ekonomicznych - pani Dorota Giżewska, Wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która przedstawiła zakres możliwości wsparcia szkół zawodowych w kreowaniu współpracy na poziomie przedsiębiorstwo – szkoła. Pan Tomasz Korytkowski – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie przedstawił znakomity przykład współpracy na poziomie Samorząd – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie.

Pan Jarosław Brodowski przedstawiciel z Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Warszawie, odpowiedzialnej za programy wymiany szkolnej, w tym wymiany praktyk zawodowych i staży przedstawił przykłady „dobrych praktyk” oraz omówił zasady i możliwości uzyskania z PNWM wsparcia finansowego na realizacje zadań w tym zakresie.

Pan Karsten Mielke z Nadrenii Północnej (Westfalii) oraz dr Jan Kamiński z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – przedstawiciele niemieckiej i polskiej strony Grupy Roboczej Nr 2 do spraw szkolnictwa zawodowego Polsko-Niemieckiej Międzyrządowej Komisji Współpracy Regionalnej i Przygranicznej poinformowali o dotychczasowych rezultatach prac grupy roboczej jak i o podjętych decyzjach dotyczących najbliższych planów pracy.

Drugi dzień kongresu miał przede wszystkim charakter roboczy. Odbyły się panele dyskusyjne w trzech sektorach - samorządowym, przedsiębiorczym i edukacyjnym, podczas których podjęto tematy podnoszenia jakości i efektywnego kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy, dyskutowano na temat strategicznej roli organów prowadzących, czyli samorządów powiatowych, w wyznaczaniu i wspieraniu (zgodnie z przyjętą do realizacji strategią lokalnego rozwoju) wybranych prorozwojowych kierunków edukacji zawodowej. Dyrektorzy szkół przedstawili swoje oczekiwania w stosunku do Specjalnych Stref Ekonomicznych, przedsiębiorców oraz władz samorządowych. Dyskutowano o prawnym aspekcie systemowych zmian w edukacji zawodowej, o możliwości wsparcia praktyk i staży zawodowych uczniów polskich i niemieckich szkół zawodowych, przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia Grupy Roboczej nr 2 Komitetu Edukacji Zawodowej Polsko-Niemieckiej Międzynarodowej Komisji ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Spotkanie panelu samorządu gospodarczego, pn. „Praktyczny wymiar szkolnictwa zawodowego – oczekiwania środowiska gospodarczego, współpraca sektora gospodarczego z sektorem edukacyjnym”, w którym uczestniczył wicedyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej pan Piotr Bartosiak, było spotkaniem przedsiębiorców – przyszłych pracodawców absolwentów szkół zawodowych, w tym m.in. Specjalnych Stref Ekonomicznych, Klastrów Branżowych, przedstawiciele rzemiosła oraz lokalnego rynku pracy.

Na szczególną uwagę zasługuje udział i dyskusja wszystkich polskich szkół morskich i śródlądowych naszego kraju na temat rozwoju edukacji morskiej, jaka odbyła się w ramach prac panelu „Szkolnictwo morskie i śródlądowe” W pracach panelu morskiego udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Śródlądowej z Dyrektorem Departamentu Edukacji Morskiej panem Januszem Karpem.

Sektor edukacyjny szkolnictwa zawodowego debatował o mobilności kadry pedagogicznej, kompetencjach językowych ucznia i nauczaniu języka zawodowego, o teściach programowych praktycznej nauki zawodu, o gwarancji i stałym podnoszeniu jakości praktycznej nauki oraz o alternatywnych drogach nabywania umiejętności zawodowych zarówno u przedsiębiorcy, jak i w Centrach Praktycznej Nauki Zawodu. Dyskutowano o oczekiwaniach zarówno pracodawców, jak i dyrektorów szkół zawodowych względem siebie. Zaprezentowano możliwości i źródła finansowania organizacji zagranicznych praktyk zawodowych oraz przykłady dobrych praktyk. Omówiono zasady realizacji programów w formie krótkich formach kursowych, umożliwiających skrócenie drogi do uzyskania certyfikowanych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
I wreszcie o wdrażaniu do systemu edukacji zawodowej tzw. zawodów pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, podkreślając jednocześnie pozytywny odbiór decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej która prowadzą do włączenia osób z dysfunkcjami do całego systemu edukacyjnego dopasowanie treści programowych do ich poziomu oraz do ich przyszłego usamodzielnienia zawodowego.
Dyskusję w panelu edukacyjnym zdominowała jednakże wnikliwa analiza wprowadzanych do systemu edukacji zawodowej zmian programowych i organizacyjnych. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji pani Bożena Mayer- Gawron udzielała odpowiedzi na liczne pytania dyrektorów szkół zawodowych wyjaśniała główne kierunki założeń dokonywanych zmian w edukacji zawodowej i brała czynny udział w dyskusjach i debatach panelowych przyczyniając się bez wątpienia do podniesienia wartości merytorycznej Kongresu.

W grupach branżowych: gastronomia i hotelarstwo, mechanika pojazdowa i logistyka, elektronika i informatyka, budownictwo, szkolnictwo morskie i śródlądowe, wymieniano się branżowymi doświadczeniami i oceną przeprowadzonych polsko-niemieckich wymian praktyk i staży zawodowymi. Przeanalizowano jakość i treści programowe praktyk zawodowych, zasady certyfikacji praktyk, stopień przygotowania kadry pedagogicznej praktycznej nauki zawodu oraz dokonano oceny formy i warunków staży w Polsce i w Niemczech.

Giełda kształcenia zawodowego zgromadziła 80 wystawców, m.in. Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie, Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, Zespół Szkół nr 7 w Koszalinie, Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, w tym Kuratoria Oświaty ze Szczecina, Opola i Wrocławia, które zaprezentowały ofertę edukacyjną wybranych branż zawodowych - gastronomia i hotelarstwo, mechanika pojazdowa i logistyka, elektronika i informatyka, budownictwo, szkolnictwo morskie i śródlądowe.

W ramach Giełdy odbywały się spotkania dotyczące zawiązywania partnerstw polsko-niemieckich (wyniki w załączeniu).

Załączniki:
Download this file (wyniki_gieldy.docx)Wyniki Giełdy22 kB

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

  Akceptuję pliki cookie na tej stronie.