Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Ważny komunikat dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości

Uprzejmie informujemy, iż – na podstawie zapisów art. 44zzp z dnia  7 września 1991r.   o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  w wersji wprowadzonej  ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2015r., poz.357)  - począwszy od  roku szkolnego 2015/2016 osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku zdanego egzaminu dojrzałości, które nie podjęły wcześniej nauki w szkole wyższej lub chciałyby podjąć naukę na nowym kierunku, będą mogły przystąpić do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów. Zasady przeprowadzania egzaminu dojrzałości, który po raz ostatni został przeprowadzony w 2013 r. dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych, nie dawały możliwości ponownego przystępowania do egzaminu z tego samego przedmiotu lub nowego wybranego przedmiotu dodatkowego. Sytuacja taka  różnicowała osoby, które zdawały egzamin dojrzałości albo egzamin maturalny w kontekście dostępu do nauki w szkołach wyższych. Od roku szkolnego 2015/2016 osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku zdanego egzaminu dojrzałości  mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów, z których w danych roku przeprowadzany jest egzamin maturalny, niezależnie od tego, czy zdawały dany przedmiot na egzaminie dojrzałości, czy nie. Absolwenci ci będą mogli również ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w celu podwyższenia uzyskanego wyniku.

Zapis art. 44zzp cytowanej powyżej ustawy o systemie oświaty:

Art. 44zzp. 1. Absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego.

2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach, z tych samych przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego. Absolwent, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

  Akceptuję pliki cookie na tej stronie.