Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Czy system refundacji kosztów organizacji stanowisk dla pracodawców organizujących kształcenie pracowników młodocianych pozostanie taki jak do tej pory?

Art. 122.1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami  umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeśli:
1) Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia;
2) Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1
Art.122. 2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeśli kształcenie jest krótsze niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł na każdy pełny miesiąc kształcenia.
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogółem w roku poprzedzającym wypłatę dofinansowania.. Wskaźniki ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

  Akceptuję pliki cookie na tej stronie.