Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Czy zmieni się coś w sposobie organizacji zajęć praktycznych i współpracy z pracodawcami, przy organizacji kształcenia pracowników młodocianych? Czy w szkołach branżowych zawieranie umów o pracę odbywać się będzie na tych samych zasadach co do tej pory?

W odniesieniu do młodocianych pracowników stosuje się art.120 ust.1 i 2 i 4 - Praktyczna nauka zawodu może odbywać się  w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych. (Art. 120.1- Prawo oświatowe).
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w wyżej wymienionych podmiotach na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a tym podmiotem. Umowa powinna określać w szczególności  sposób ponoszenia kosztów realizowania praktycznej nauki zawodu( art. 120.2) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, a także w innych podmiotach wymienionych w art. 120 ust.1.  a także kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczna naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia.( Art. 120.4.- Prawo oświatowe).

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

  Akceptuję pliki cookie na tej stronie.