Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Czy znany jest termin, kiedy wydane zostanie rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla szkoły branżowej oraz znana będzie podstawa programowa?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało 20 stycznia 2017 r do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Konsultacje potrwają do 21 lutego 2017 roku.

Projekt rozporządzenia opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących ramowych planów nauczania w szkołach publicznych jest ich sama konstrukcja. Dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z wychowawcą. Proponowane w projekcie rozporządzenia ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Tak skonstruowane ramowe plany nauczania nie wymagają od dyrektorów szkół określania szkolnych planów nauczania. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.
Wprowadzenie ramowego planu nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz 5-letniego technikum jest konieczne ze względu na wprowadzenie tych typów szkół do przepisów prawa oświatowego.
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia będzie funkcjonowała od 1 września 2017 r. dla absolwentów gimnazjum, natomiast od 2019 roku również dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać w:
- branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej od 1 września 2017 r.,
- w pięcioletnim technikum od 1 września 2019 r.,
- w branżowej szkole II stopnia od 1 września 2020 r.
Ramowy plan nauczania, dla branżowej szkoły I stopnia, określa tygodniowy wymiar godzin w każdej klasie przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym na realizację kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego oraz zajęć z wychowawcą.

Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia określa tygodniowy wymiar godzin w każdej klasie przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym na realizację kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego oraz zajęć z wychowawcą.
Dyrektor branżowej szkoły II stopnia będzie ustalał klasę, w której realizowane będą praktyki zawodowe w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, przy czym będzie mógł rozłożyć przebieg praktyk zawodowych w czasie.

PODSTAWA PROGRAMOWA
Art. 287. W klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej  szkole  I  stopnia,  do  czasu  zakończenia  kształcenia,  stosuje  się  podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15.
Art. 288. Podstawę  programową  kształcenia  w  zawodach  określoną  w  przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasach pierwszych pięcioletniego technikum.
Art. 289. Podstawę  programową  kształcenia  w  zawodach  określoną  w  przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy –Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w klasach pierwszych branżowej szkoły II stopnia.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

  Akceptuję pliki cookie na tej stronie.