Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Konieczność podejmowania przez organy stanowiące gmin uchwał o sieci szkół – Komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa zachodniopomorskiego

W związku z zgłaszanymi nadal do Kuratorium Oświaty w Szczecinie zapytaniami dotyczącymi konieczności podejmowania przez organy stanowiące gmin uchwał o sieci szkół, uprzejmie informuję, iż obowiązek podjęcia takiej uchwały wynika wprost z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60), w brzmieniu: Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.”
Zawartość uchwały określona jest przez kolejne przepisy ww. artykułu i wynika z charakteru dokonanych przekształceń. Niewątpliwie w omawianej uchwale należy określić:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
2) plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe oraz planu sieci publicznych gimnazjów dla dorosłych i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów dla dorosłych prowadzonych w szkołach podstawowych dla dorosłych i publicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r. W powyższej uchwale należy wskazać adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Uchwałą tą można również dokonać zmiany uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Odnosząc się do pozostałych informacji, które powinny być zawarte w uchwale w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, przede wszystkim trzeba zauważyć, iż przekształcenia szkół mają dwojaki charakter – mogą następować z mocy prawa lub z woli organów prowadzących. W przypadku przekształceń, które nastąpią z mocy ustawy (na podst. np. art. 117, art. 127 czy art. 191 ww. ustawy), jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do podjęcia uchwał deklaratoryjnych (do 30 listopada roku w którym nastąpi przekształcenie szkoły tj. np. do 30 listopada 2017r. w przypadku ośmioklasowych szkół podstawowych) potwierdzających przekształcenia i pozwalających na uporządkowanie kwestii formalno-prawnych wynikających z przekształcenia. Uchwały te będą stanowić jednocześnie akty założycielskie szkół przekształconych z mocy prawa. Zgodnie z przepisami, zakończenie działalności gimnazjum odbędzie się na mocy uchwały deklaratoryjnej przyjętej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do 30 listopada 2019 r., chyba, że organ stanowiący gminy dokona jego przekształcenia lub włączenia na podstawie art. 129 cytowanej wyżej ustawy.
W uchwale dostosowującej należy więc umieścić jedynie informacje o przekształceniach szkół publicznych, podejmowanych z inicjatywy organów JST.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

  Akceptuję pliki cookie na tej stronie.